Červená pouta na zápěstí/kotníky, zamykatelná, mužská i ženská

Červená pouta na zápěstí cena 850,- (rozsah 13÷20cm)
Červená pouta na kotníky cena 850,- (rozsah 18÷25cm)
Dvojkarabina chromovaná cena 50,-

Červená pouta na zápěstí/kotníky, zamykatelná